Witamy: Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Konieczkowej [Guest] Księga GościStrona GłównaPlan lekcjiFOTOGaleriaKontakt
Grudzień 18 2018 21:57:25  
Nawigacja
Nasza szkoła
  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Statut Szkoły
  Patron szkoły
  Historia szkoły
  Muzeum społeczne
  Kontakt

Nasze sukcesy
  Konkurs recytatorski
  Konkursy i Festiwale
  Sportowe

REKRUTACJA
  Harmonogram rekrutacji
  Informacje dla rodziców
  Wnioski i podania
  Wyniki rekrutacji

My i szkoła
  Dane osobowe
  Reforma edukacji MEN
  Plan lekcji
  Podręczniki 2018/2019
  Dowóz uczniów
  Świetlica
  Dni wolne od zajęć
  Kalendarz roku szk.2017/18
  Tabla szkolne
  Księga Gości
  Napisz do nas
  Szkolne Forum

FOTO galerie
  Zakończenie roku
  Wycieczka Sandomierz
  Dzień pamięci
  Karnawał
  Robotyka
  Dzień nauczyciela 2017
  Wyjście do muzeum

Archiwum galerii

Oddział Przedszkolny
  O nas
  Aktualności
  Dla rodziców
  Galeria Przedszkolaka
  Nasze prace
  Przedszkolne osiągnięcia
  Wiersze i piosenki

Portal
  Zajęcia artystyczne
  Baltie
  facebook

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 59
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: ~Agnieszka Bator
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~robert
Avatar

Punktacja:
Ogólne: 29
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~krupcia (26 pkt.)
3) ~abc (11 pkt.)
4) ~Pigi (10 pkt.)
5) ~asiorek (10 pkt.)
6) ~PaUka (9 pkt.)

Reklama

Zespół Szkół w Połomi

Zespół Szkół w Lutczy

Szkoła Podstawowa w Jaworniku

Szkoła Podstawowa w Bliziance

Zespół Szkół w Niebylcu

Nasza szkoła

Gmina Niebylec

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

 Harmonogram rekrutacjiSubmit News Submit Article Visit our Forum 

Zarządzenie  nr 3/2018 dyrektora  Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II

w Konieczkowej z dnia 15 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia harmonogramów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania  uzupełniającego do Oddziału Przedszkolnego i klasy  pierwszej  w Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Konieczkowej na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie §14 ust.2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i poszczególnych zadań komisji rekrutacyjnej oraz postępowania uzupełniającego(Dz.U. z 2015r.poz.1942) oraz  art. 204 ust 1 pkt 1, ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe(Dz. U. z  2017  poz.60),  Zarządzenia nr 5/2018 Wójta Gminy Niebylec  z dnia 24 stycznia 2018r.

§1 

Terminy w zakresie  rekrutacji  i składania dokumentów do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej na rok szkolny 2018/2019 określa załącznik nr 1 do zarządzenia

§2

Terminy w zakresie  rekrutacji  i składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej  na rok szkolny 2018/2019 określa załącznik nr 2 do zarządzenia

§3

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji normuje uchwała

Nr XXX/137/2017 Rady Gminy  Niebylec z dnia 21marca 2017r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej im.

Jana Pawła II w Konieczkowej

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KONIECZKOWEJ

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

od 05.02.2018r

do 20.04.2018 r.

 

Od 05.06.2018r.

do 29.06.2018r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału zerowego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

 

Od 23.04.2018r.

Do 27.04.2018r.

 

od 02.07.2018r

do 06.07.2018r

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

30.04.2018r.

 

09.07.2018r.

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

Od 02-05.2018r.

Do 30.05.2018r.

 

10.07.2018r.

Do 20.07.2018r.

 

5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

 

 

04.06.2018r.

 

 

25.07.2018r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej im.

Jana Pawła II w Konieczkowej

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KONIECZKOWEJ

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

od 05.02.2018r

do 30.04.2018 r.

 

Od 01.08.2018r.

do 16.08.2018r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, ustawowych

Od 07.05.2018r.

Do 14.05.2018r.

 

od 17.08.2018r.

do 21.08.2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.05.2018r.

 

22.08.2018r.

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia

Od 15-05.2018r.

Do 30.05.2018r.

 

Od 22.08.2018r.

Do 28.08.2018r.

 

5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej i gimnazjum*

 

05.06.2018r.

 

 

29.08.2018r.

 

 

..................................................................................................................................


 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej
   Powered by v6.01.6 || EF IV by eXtreme Crew © 2003-2005
Comstock by:
502407 Unikalnych wizyt