Kampania Edukacyjna „DZIECIAKI W BIZNESIE”
Dodane przez grzegorz dnia Marzec 01 2018 21:34:35

 W listopadzie nasza szkoła została zgłoszona do udziału w Kampanii Edukacyjnej „Dzieciaki w Biznesie” organizowanej przez Fundację Generator Inspiracji oraz Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Spośród 40 szkół z całego województwa podkarpackiego zakwalifikowano 17. Wśród nich znalazła się nasz placówka! Bezpośredni udział w opisywanym projekcie wzięła klasa VI i V. Uczniowie mieli zajęcia z wcześniej przeszkolonymi studentami – wolontariuszami rzeszowskich uczelni w ramach Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki. Odbyło się trzy spotkania, w czasie których uczniowie pracowali aktywnymi metodami zdobywając wiedzę z zakresu oszczędzania, gospodarowania budżetem domowym, inwestowania i roli pieniądza w życiu.

Podczas trwania kampanii uczniowie brali także udział w konkursie na stworzenie projektu monetyDzięki dofinansowaniu z Narodowego Banku Polskiego zwycięskie szkoły będą miały możliwość wyjazdu do Warszawy i odwiedzenia Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka. Czekamy na wyniki konkursu i cieszymy się, że uczniowie mieli możliwość zdobywania nowych doświadczeń.


Rozszerzona zawartość newsa